• $4.00

  XB-45X Spacer (BB1-SPCR)

 • $4.00

  XB-55X Spacer (BB5-SPCR)

 • $5.00

  Spare Ram Screw (BB1-SCRW)

 • $7.50

  Spare Ram Screw (PRO) (BB3-SCRW)

 • $7.00

  Spare Ram Screw (BB5-SCRW)

 • $10.00

  Spare Ram Screw (BB6-SCRW)

 • $10.00

  Spare Thread Insert (BB6-TI)

 • $4.00

  Spare Clamp Pad (BB1-CP)

 • $3.00

  Spare Hinge Pin (BB5-HP)

 • $3.00

  Spare Hinge Pin (BB2-HP)

 • $4.00

  Spare Extension Spring (BB1-ES)

 • $8.00

  Spare Extension Spring (BB5-ES)